Skip to main content

8559 — Altres activitats d'educació ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • L'ensenyament que no pot assignar-se a un nivell determinat.
  • Els serveis de tutoria acadèmica.
  • Els centres d'ensenyament que imparteixen classes de recuperació.
  • Els cursos de preparació per a exàmens professionals.
  • L'ensenyament de la llengua i de les tècniques d'expressió oral.
  • Les classes d'informàtica.
  • La formació religiosa.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La formació per a socorristes.
  • Les classes de tècniques de supervivència.
  • Les classes d'oratòria.
  • Les classes de tècnica de lectura ràpida.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els programes d'alfabetització per a adults (vegeu 8520).
  • L'educació secundària general (vegeu 8531).
  • L'educació secundària tècnica i professional (vegeu 8532).
  • L'educació postsecundària (vegeu 854).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres activitats d'educació ncaa

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  8559 Otra educación n.c.o.p.
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  8559 Other education n.e.c.