Skip to main content

8720 — Activitats de serveis socials amb allotjament a persones amb discapacitat psíquica, malalts mentals i drogodependents

  Aquesta classe inclou la prestació d'atenció residencial, per bé que no l'atenció hospitalària autoritzada, a persones amb retard mental, malats mentals o persones amb problemes d'abús de substàncies (drogodependents). Els establiments ofereixen allotjament, menjar, supervisió de protecció, assessorament i un cert nivell d'atenció sanitària.

  Aquesta classe comprèn:

  • Els establiments per al tractament de l'abús d'alcohol i de drogues.
  • Els centres de convalescència psiquiàtrica.
  • Les residencies per a persones amb problemes emocionals.
  • Els establiments per a persones amb retard mental.
  • Els centres de reinserció per a persones amb problemes mentals.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els hospitals psiquiàtrics (vegeu 8610).
  • Les activitats de prestació de serveis socials amb allotjament com ara les residències d'estada limitada (vegeu 8790).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Serv. socials amb allotjament, discapacitats psíquics