Skip to main content

0124 — Conreu de fruites amb os i amb llavors

  Aquesta classe comprèn:

  • El conreu de fruites amb os i amb llavors: pomes, albercocs, cireres dolces i cireres amargues, préssecs, nectarines, peres, codonys, prunes, aranyons i altres.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Conreu fruites amb os i amb llavors

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  0124 Cultivo de frutos con hueso y pepitas
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  0124 Growing of pome fruits and stone fruits