Skip to main content

2670 — Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació d'instruments d'òptica i lents, com ara els binocles, microscopis (excepte d'electrons i protons), telescopis, prismes i lents (excepte oftàlmiques).
  • El revestiment i poliment de lents (excepte oftàlmiques).
  • El muntatge de lents (excepte oftàlmiques).
  • La fabricació d'equip fotogràfic, com ara càmeres i luminòmetres.
  • La fabricació de miralls òptics.
  • La fabricació de mires o lents d'observació per a fusells.
  • La fabricació d'equips de posicionament òptic.
  • La fabricació d'instruments òptics d'augment.
  • La fabricació d'instruments de precisió òptics per a maquinistes.
  • La fabricació de comparadors òptics.
  • La fabricació de càmeres de pel·lícula i digitals.
  • La fabricació de projectors de pel·lícules cinematogràfiques i diapositives.
  • La fabricació de retroprojectors de transparències.
  • La fabricació de pantalles de projecció.
  • La fabricació de dispositius i instruments òptics de mesura i verificació (per exemple, equips de control d'incendis, luminòmetres fotogràfics, telèmetres).
  • La fabricació de dispositius làser.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de projectors informàtics (vegeu 2620).
  • La fabricació de càmeres de televisió i vídeo d'ús professional (vegeu 2630).
  • La fabricació de càmeres de vídeo d'ús domèstic (vegeu 2640).
  • La fabricació d'equips complets que utilitzen components làser (vegeu el codi de la classe de fabricació segons el tipus de maquinària (per exemple, equips de làser mèdic) (vegeu 2660).
  • La fabricació de fotocopiadores (vegeu 2823).
  • La fabricació d'articles oftàlmics (3250).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació instruments òptica i equips fotogràfics