Skip to main content

2811 — Fabricació de motors i turbines, excepte els d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de motors de combustió interna, excepte els de la propulsió d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors:
   • Motors per a vaixells.
   • Motors per a ferrocarril.
  • La fabricació de pistons, anells de pistons, carburadors i components similars per a tot tipus de motors de combustió interna, motors dièsel, i similars.
  • La fabricació de vàlvules d'admissió i d'escapament per a motors de combustió interna.
  • La fabricació de turbines i els seus components:
   • Turbines de vapor d'aigua i de vapors d'altres classes.
   • Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques i reguladors per a aquestes.
   • Turbines eòliques.
   • Turbines de gas, excepte turboreactors i turbopropulsors per a la propulsió d'aeronaus.
  • La fabricació de conjunts de caldera i turbina.
  • La fabricació de grups generadors de turbina
  • La fabricació de motors per a l'aplicació industrial.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de generadors elèctrics (excepte els grups generadors de turbina) (vegeu 2711).
  • La fabricació de grups generadors d'energia primària (excepte grups generadors de turbina) (vegeu 2711).
  • La fabricació d'equips i components elèctrics per a motors de combustió interna (vegeu 2931).
  • La fabricació de motors per a la propulsió de vehicles de motor, ciclomotors i aeronaus (vegeu 2910, 3030 i 3091).
  • La fabricació de turboreactors i turbopropulsors (vegeu 3030).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació motors, turbines, exc. aeronaus i vehicles