Skip to main content

8553 — Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les escoles de pilotatge, navegació i vela que no concedeixen certificats ni permisos comercials.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les autoescoles per a conductors de professió (vegeu 8532).
  • Les escoles de pilotatge per a pilots professionals (vegeu 8532).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  8553 Driving school activities