Skip to main content

0123 — Explotació de bestiar porcí

    Aquesta classe no comprèn:

    • La cura del bestiar, estabulat o no, per compte d'altri (vegeu 01.420).
    Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
    Code Description
    0123 Explotació de bestiar porcí