Skip to main content

01250 — Altres explotacions de bestiar

  Aquesta subclasse comprèn:

  • L'apicultura: producció de mel i cera d'abella.
  • La cria de conills.
  • La cria d'animals de companyia.
  • La cria d'animals de pelleteria i la producció de pells en brut.
  • La sericicultura: cria de cucs de seda.
  • La cria de rèptils d'aigua i de granotes en estanys.
  • La cria de cargols.
  • La cria d'animals diversos, inclosos els animals utilitzats per a investigació.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'estabulació de bestiar i la seva cura per compte d'altri (vegeu 01.420).
  • La producció de cuirs i pells procedents de la caça i captura (vegeu 01.501).
  • L'ensinistrament de gossos per a protecció i defensa (vegeu 74.602).
  • L'ensinistrament d'animals de companyia (vegeu 92.720).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  0290 Altres explotacions ramaderes NCAA 2
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  01250 Altres explotacions de bestiar