Skip to main content

015 — Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica, incloses les activitats dels serveis que s'hi relacionen

  Short tag proposal

  Caça, captura d'animals i repoblació cinegètica

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  040 Caça i repoblació cinegètica
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*069 Altres explotacions ramaderes 2