Skip to main content

14210 — Extracció de graves i sorres

  Aquesta subclasse comprèn:

  • L'extracció i el dragatge de sorra industrial, sorra per a la construcció i grava.
  • La trituració i mòlta de pedra, grava i sorra.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'extracció de sorra bituminosa (vegeu 11.100).
  • L'extracció de minerals per a la indústria química i l'extracció d'adobs (vegeu 14.30).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*2313 Extracció de sorres i graves per a la construcció 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  14210 Extracció de graves i sorres