Skip to main content

17140 — Preparació i filatura de fibres de lli i les seves mescles

    Aquesta subclasse comprèn:

    • L'espadat del lli.
    • La fabricació de filatures tipus lli, amb lli o fibres artificials, sintètiques o recuperades, independentment de la fibra que predomini en la seva composició, per a teixits, gèneres de punt, etc.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.