Skip to main content

1730 — Acabament de tèxtils

    Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
    Code Description
    1730 Acabament de tèxtils

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics