Skip to main content

18243 — Confecció d'altres tipus de peces de vestir i accessoris

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de barrets i gorres, llevat dels cascs de seguretat.
  • La fabricació d'altres accessoris de vestir: guants, cinturons, xals, corbates, corbates de llacet, rets per als cabells, etc.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de lligadures de pelleteria.
  • La fabricació de calçats de matèries tèxtils sense sola incorporada (peücs de bebè i similars).
  • La fabricació de peces de vestir amb feltres, teles sense teixir, fins i tot impregnades, recobertes, revestides o estratificades.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de guants i gorres d'esport de cuir (vegeu 36.400).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.