Skip to main content

2215 — Altres activitats d'edició

  Descendants
  Code Description
  22150 Altres activitats d'edició
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2215 Altres activitats d'edició

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  22 Paper, arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  19 Paper, arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

  5 Béns de consum no durador