Skip to main content

222 — Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen

  Aclariment:quan en una unitat estadística la major part de les activitats d'impressió estiguin associades a l'edició, aquesta unitat es classificarà en aquesta última activitat.

  Short tag proposal

  Arts gràfiques

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  22 Paper, arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  19 Paper, arts gràfiques i edició

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  26 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats