Skip to main content
Descendants
Code Description
2310 Coqueries

Short tag proposal

Coqueries

Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description
114 Coqueries
Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*114 Fabricació de carbó de coc 1
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
231 Coqueries

Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

14 Refinació de petroli

Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

17 Coqueries i refinació de petroli

Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

01 Productes energètics i refinació de petroli