Skip to main content

23200 — Refinació de petroli

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La producció de combustible per a motors: benzina, querosè, etc.
  • La producció de combustible:
   • Oli lleuger, mitjà i pesant.
   • Gasos de refineria com ara età, propà, butà, etc.
  • La fabricació d'olis o greixos lubrificants derivats del petroli, fins i tot a partir de residus de petroli.
  • La fabricació de productes per a la indústria petroquímica i per a l'elaboració de revestiments de carreteres.
  • La fabricació de diversos productes: benzina mineral, vaselina, parafina, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de lubrificants especials i additius per a lubrificants (vegeu 24.661).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  1300 Refinació de petroli
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*1300 Refinació de petroli 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  23200 Refinació de petroli