Skip to main content

2522 — Fabricació d'envasos i embalatges de matèries plàstiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics