Skip to main content

25230 — Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció:
   • Portes, finestres, marcs, tancaments, persianes, sòcols, de plàstic.
   • Tancs, dipòsits.
   • Revestiments de plàstic per a terres, parets o sostres en rotlles o en forma de llosetes, etc.
   • Articles de plàstic d'ús sanitari: banyeres, plats de dutxa, lavabos, tasses de wàter, cisternes d'inundació, etc.
  • La fabricació de construccions prefabricades de plàstic.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació d'articles de cautxú sintètic o natural (vegeu 25.1).
  • La fabricació de linòleum i revestiments que no són de plàstic per a terres (vegeu 36.630).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 13
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 4