Skip to main content

25242 — Fabricació de peces tècniques amb matèries plàstiques

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de peces de matèries plàstiques realitzades segons els diferents processos per compte d'altri, seguint les especificacions del contractista.

  Aclariment:aquest títol no fa referència a l'ús tècnic de les peces, sinó a la seva forma de realització.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 13
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*4822 Fabricació d'articles acabats de matèries plàstiques 4