Skip to main content

263 — Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

  Short tag proposal

  Fabricació rajoles de València i rajoles ceràmica

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*247 Fabricació de productes ceràmics 2

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  16 Productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  15 Altres productes minerals no metàl·lics

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  33 Vidres i productes ceràmics