Skip to main content

2670 — Indústries de la pedra

    Aquesta classe no comprèn:

    • La producció de pedres per moldre, pedres abrasives i productes similars ( vegeu 26.810).

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics