Skip to main content

2710 — Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CECA)

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics