Skip to main content

27221 — Producció de tubs d'acer

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de tubs sense soldadura, extrudits o estirats en calent, o en fred.
  • La fabricació de tubs soldats mitjançant conformació i reducció en calent o estirament en fred.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de tubs sense soldadura d'acer colat per centrifugació (vegeu 27.211).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  2220 Fabricació de tubs d'acer 2
  3111 Fosa de peces de ferro i acer 6
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  27221 Producció de tubs d'acer