Skip to main content

27440 — Producció i primera transformació de coure

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La producció de coure a partir de minerals.
  • La producció de coure a partir de l'afinament electrolític de les deixalles i ferralla de coure.
  • Les mates de coure.
  • La producció d'aliatges de coure.
  • La fabricació de fil i làmina fusibles.
  • La fabricació de barres, tubs, planxes, etc. de coure.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description
  2242 Producció i primera transformació del coure
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*2252 Producció i primera transformació del coure 1