Skip to main content

29110 — Fabricació de motors i turbines, llevat dels destinats a aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de motors de combustió interna i d'èmbol alternatiu o rotatiu i de peces per a aquests, llevat dels destinats a la propulsió d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors:
   • Motors per a vaixells i peces per a aquests.
   • Motors per a ferrocarril i peces per a aquests.
  • La fabricació de turbines i peces per a aquestes:
   • Turbines de vapor d'aigua i de vapors d'altres classes.
   • Turbines hidràuliques, rodes hidràuliques i reguladores per a aquestes.
   • Turbines de gas.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de vàlvules d'admissió i d'escapament de motors de combustió interna.
  • La instal·lació, reparació i manteniment de turbines (llevat de motors d'avions, vehicles automòbils i motocicletes).

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de grups generadors d'energia elèctrica (vegeu 31.100).
  • La fabricació d'equips i components elèctrics per a motors de combustió interna (vegeu 31.611).
  • La fabricació de motors destinats a la propulsió de vehicles de motor, ciclomotors i aeronaus (vegeu 34.100, 35.300 i 35.410).
  • La fabricació de turboreactors i turbopropulsors (vegeu 35.300).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.