Skip to main content

2932 — Fabricació d'altres tipus de maquinària agrària

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament