Skip to main content

2953 — Fabricació de maquinària per a les indústries de l'alimentació, begudes i tabac

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament