Skip to main content

2972 — Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    4 Béns de consum durador