Skip to main content

3162 — Fabricació d'altres tipus d'equips i materials elèctrics

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics