Skip to main content

321 — Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics

  Short tag proposal

  Fabricació vàlvules i components electrònics

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*354 Fabricació de components electrònics i circuits integrats 2

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  04 Material electrònic, ràdio i telecomunicacions (ex. ordinadors)

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  03 Material electrònic, ràdio, televisió i comunicacions

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  48 Vàlvules i altres components electrònics