Skip to main content

335 — Fabricació de rellotges

  Descendants
  Code Description
  3350 Fabricació de rellotges

  Short tag proposal

  Fabricació de rellotges

  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*399 Fabricació de rellotges i altres instruments NCAA 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  335 Fabricació de rellotges

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Instruments de precisió

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  05 Equips i instruments medicoquirúrgics i de precisió

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  43 Instruments de medicina, de precisió i d'òptica