Skip to main content

341 — Fabricació de vehicles de motor

  Descendants
  Code Description
  3410 Fabricació de vehicles de motor

  Short tag proposal

  Fabricació de vehicles de motor

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  341 Fabricació de vehicles de motor

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  10 Vehicles

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  06 Vehicles de motor

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  50 Vehicles de motor, carrosseries i remolcs