Skip to main content

352 — Fabricació de material ferroviari

  Descendants
  Code Description
  3520 Fabricació de material ferroviari

  Short tag proposal

  Fabricació de material ferroviari

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*381 Construcció, reparació i manteniment de material ferroviari 1
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  352 Fabricació de material ferroviari

  Heading of aggregated item 3 nivells tecnològics to which it belongs

  11 Altre material de transport

  Heading of aggregated item 4 nivells tecnològics to which it belongs

  09 Altre material de transport

  Heading of aggregated item 55 sectors industrials to which it belongs

  52 Fabricació d'altres materials de transport