Skip to main content

36300 — Fabricació d'instruments musicals

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació d'instruments de corda.
  • La fabricació d'instruments de corda amb teclat, inclosos els pianos automàtics.
  • La fabricació d'orgues i harmòniums.
  • La fabricació d'acordions i harmòniques.
  • La fabricació d'instruments de vent.
  • La fabricació d'instruments musicals de percussió.
  • La fabricació d'instruments electrònics.
  • La fabricació de caixes de música, orguenets, ocells cantors, etc.
  • La fabricació de peces i accessoris d'instruments: metrònoms, diapasons, cordes, discs i rotlles per a instruments mecànics automàtics, etc.
  • La reparació d'instruments musicals.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • La fabricació de xiulets, corns de crida i altres instruments de boca per a crides i senyals.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de micròfons, amplificadors, altaveus, auriculars i articles similars (vegeu 32.300).
  • La fabricació de tocadiscs, magnetòfons i similars (vegeu 32.300).
  • La fabricació d'instruments musicals de joguina (vegeu 36.500).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  36300 Fabricació d'instruments musicals