Skip to main content

50 — Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor, motocicletes i ciclomotors; venda al detall de combustible per a vehicles de motor

  Aquesta divisió comprèn:

  • Totes les activitats (llevat de les de fabricació i lloguer) relacionades amb vehicles de motor i motocicletes, inclosos camions i vehicles pesants:
   • La venda a l'engròs i al detall de vehicles nous i de segona mà.
   • El manteniment i reparació, rentatge i remolcament de vehicles.
   • La venda a l'engròs i al detall de recanvis i accessoris.

  Aquesta divisió comprèn també:

  • Les activitats d'intermediaris del comerç a l'engròs i al detall de vehicles de motor.
  • La venda al detall de carburant i productes lubrificants i refrigerants per a l'automoció.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • El lloguer de vehicles sense conductor (vegeu 71.1 i 71.2) i amb conductor (vegeu 60.2).
  • La fabricació de vehicles automòbils (vegeu 34).

  Short tag proposal

  Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor