Skip to main content

51460 — Comerç a l'engròs de productes farmacèutics

    Aquesta subclasse comprèn també:

    • El comerç a l'engròs d'instrumental i equip mèdic.
    • El comerç a l'engròs de pròtesis i articles d'ortopèdia.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.