Skip to main content

Aquesta subclasse comprèn:

  • El lloguer, tant a llars com a empreses, de vestuari i calçat.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description Partitions
8560 Lloguer de béns de consum 4
9690 Altres serveis recreatius NCAA 12
Correspondence with IAE-96 (ca)
Code Description Partitions
1*8561 Lloguer de béns de consum 4
Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description
71402 Lloguer de vestuari