Skip to main content

74112 — Notaries i registres

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats de fedataris públics com ara notaris i registradors.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8410 Consellers jurídics 3
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  74112 Notaries i registres