Skip to main content

74113 — Altres activitats jurídiques

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats d'àrbitres i mediadors.
  • Les activitats de subhastes públiques exercides pels jutjats.
  • El registre de patents i drets d'autor.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Les activitats dels tribunals de justícia (vegeu 75.230).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8410 Consellers jurídics 3
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  74113 Altres activitats jurídiques