Skip to main content

742 — Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

  Short tag proposal

  Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme, etc.) 2
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  1*121 Prospecció de petroli i gas natural. Tasques auxiliars de recerca minera 2
  1*843 Serveis tècnics (enginyeria, arquitectura, urbanisme i similars) 2
  2*011 Doctors en ciències biològiques 2
  2*012 Enginyers agrònoms i forestals 2
  2*021 Tècnics en biologia, agronomia i silvicultura 2
  2*022 Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals 2
  2*023 Enginyers tècnics topògrafs 1
  2*111 Doctors i llicenciats en ciències físiques, en geofísiques i en geològiques 2
  2*112 Enginyers de mines 1
  2*131 Enginyers tècnics de mines, facultatius i pèrits 1
  2*199 Altres professionals de l'energia, l'aigua, la mineria i les indústries químiques NCAA 1
  2*211 Enginyers aeronàutics 1
  2*212 Enginyers navals 1
  2*213 Enginyers de telecomunicacions 1
  2*214 Enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers electromecànics de l'ICAI 1
  2*221 Enginyers tècnics aeronàutics, ajudants i pèrits 1
  2*222 Enginyers tècnics de telecomunicacions, ajudants i pèrits 1
  2*223 Ajudants d'enginyers d'armament, de construcció, d'armes navals i enginyers tècnics electromecànics de l'ICAI 1
  2*224 Dibuixants tècnics 1
  2*225 Tècnics en telecomunicacions 1
  2*226 Tècnics de so 1
  2*227 Tècnics en il·luminació 1
  2*228 Enginyers tècnics navals, ajudants i pèrits 1
  2*299 Altres professionals de les indústries de l'aeronàutica, les telecomunicacions i la mecànica de precisió NCAA 1
  2*311 Enginyers industrials i tèxtils 1
  2*321 Enginyers tècnics industrials i tèxtils, ajudants i pèrits 1
  2*411 Arquitectes 1
  2*412 Enginyers de camins, canals i ports 1
  2*421 Arquitectes tècnics i aparelladors 1
  2*422 Enginyers tècnics d'obres públiques, ajudants i pèrits 1
  2*431 Delineants 1
  2*499 Altres professionals de la construcció NCAA 1