Skip to main content

746 — Serveis d'investigació i de seguretat

  Descendants
  Code Description
  7460 Serveis d'investigació i de seguretat

  Short tag proposal

  Serveis d'investigació i de seguretat

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  849 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 4
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  746 Serveis d'investigació i de seguretat