Skip to main content

74842 — Organització de fires, exhibicions i congressos

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats d'organitzadors de fires, exposicions i congressos, ja siguin periòdics o ocasionals.
  • Les activitats dels dissenyadors de pavellons.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'organització de manifestacions artístiques i esportives (vegeu 92.3 i 92.6).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  8490 Altres serveis prestats a les empreses NCAA 12