Skip to main content

85313 — Acolliment de menors amb allotjament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats en centres de règim obert, semiobert o tancat per a menors.
  • Les activitats en centres d'acolliment, miniresidències, pisos tutelats o llars funcionals i acolliments familiars professionals per a menors.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  85313 Acolliment de menors amb allotjament