Skip to main content

2521 — Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    2 Béns intermedis no energètics