Skip to main content

2914 — Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió

    Heading of aggregated item 5 grups destinació to which it belongs

    3 Béns d'equipament