Skip to main content

92713 — Altres activitats relacionades amb els jocs d'atzar

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  9690 Altres serveis recreatius NCAA 12
  Correspondence with IAE-96 (ca)
  Code Description Partitions
  2*8550 Agents i corredors d'apostes en els espectacles 3