Skip to main content

92720 — Altres activitats recreatives

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Les activitats recreatives que no estan classificades en altres apartats d'aquesta divisió:
   • Activitats recreatives en parcs i platges (inclòs el lloguer de casetes, armariets, cadires, etc.).
   • Lloguer de cavalls amb fins recreatius.
   • Ensinistrament d'animals de companyia.
   • Explotació de sales de jocs recreatius.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La producció d'espectacles circenses i les activitats de les escoles de ball (vegeu 92.34).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-74 (ca)
  Code Description Partitions
  9690 Altres serveis recreatius NCAA 12
  9790 Altres serveis personals NCAA 4
  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  92720 Altres activitats recreatives