Skip to main content

15882 — Elaboració d'altres preparats dietètics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • L'elaboració d'aliments de nutrició especial:
   • Els aliments de règim, de poc o reduït valor nutritiu.
   • Els aliments dietètics per a fins mèdics especials.
   • Els aliments pobres en sodi, incloses les sals dietètiques amb baix o nul contingut de sodi.
   • Els aliments sense gluten.
   • Els aliments destinats a combatre el desgast causat per l'esforç muscular intens, especialment indicats per a esportistes.
   • Els aliments per a diabètics, etc.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  15882 Elaboració d'altres preparats dietètics