Skip to main content

18 — Indústries de la confecció i de la pelleteria

  Aquesta divisió no comprèn:

  • La reparació de peces de vestir (vegeu 52.740).

  Short tag proposal

  Indústries confecció i pelleteria

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  18 Indústries de la confecció i de la pelleteria

  Heading of aggregated item Nivells tecnològics OCDE 2001 to which it belongs

  20 Productes tèxtils, de la confecció, de cuir i calçat